Dinsdag 16 januari 2018

Voortaan nominatieprocedure voor Nipkowschijf

Het bestuur van de Stichting Nipkow heeft besloten voortaan een nieuwe procedure te hanteren voor het bekendmaken van de Nipkow- en Reissmicrofoon-winnaars. In het kort: de jury nomineert per prijs drie à vier kanshebbers.

Meteen na de vergadering informeert het bestuur de genomineerden en brengt vervolgens de nominaties in de publiciteit. Pas tijdens de uitreiking, zoals gewoonlijk in de eerste week van juni, wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn van de Zilveren Reissmicrofoon (radio) en de Zilveren Nipkowschijf.

Dit jaar zal de jury op 8 mei de nominaties bekend maken. Op de dag van de uitreiking in De Vorstin in Hilversum (5 juni) zal de jury besluiten wie de definitieve winnaars zijn.

De introductie van een nominatiesysteem is in het 52-jarig bestaan van de Nipkow-schijven een novum. Het bestuur gaat hiertoe om twee redenen over. De eerste heeft te maken met het brede programma(makers)aanbod waaruit telkens maar één keuze kan worden gemaakt. Door het noemen van nominaties kan de jury eindelijk de aandacht vestigen op méér kwaliteitswerk dan altijd alleen maar die ene winnaar. Een week of vier lang (de gemiddelde periode tussen juryberaad en uitreiking) kan de aandacht verdeeld zijn over drie à vier genomineerden. Dat onderstreept de bedoelingen waarmee de oprichters in 1961 met de Nipkowschijf zijn begonnen.

De tweede reden is dat de uitreiking, omdat ze voortaan nieuws oplevert, een grotere uitstraling zal krijgen dan die tot dusver had. Het bestuur stelt hierover: ‘De Nipkowschijf is geen glamourprijs, maar we hoeven de uitreiking óók niet helemaal onder ons te houden. Een uitreiking die enige spanning garandeert, trekt vanzelfsprekend meer belangstelling van de media dan de huidige lowkey-presentatie.’

Bron: Stichting Nipkow/Broadcast Magazine

Bericht delen