Woensdag 17 januari 2018

Vijf werknemers NOS verdienen meer dan ministerssalaris

Vijf werknemers van de NOS verdienen meer dan een ministerssalaris van 179.000 euro. Het gaat om de twee directieleden, de hoofdredacteuren van de afdelingen Nieuws en Sport en een presentator, zei NOS-directeur Jan de Jong bij een persbijeenkomst.

Wie de presentator is, wil De Jong niet zeggen. “Dat is niet aan mij.”

Omdat de norm naar beneden is bijgesteld, komen nu vijf werknemers boven de norm uit, eerst waren dat er twee. De Jong benadrukt dat de NOS zich aan de wettelijke afspraken houdt. “Er is een overgangsperiode ingesteld. Als die periode afloopt, zit iedereen eronder.”

Dat betekent dat de directieleden over vijf jaar aan de norm voldoen, voor de anderen geldt een overgangsperiode van zeven jaar. De Jong beklemtoont dat de vergoeding die de vijf krijgen niet alleen uit salaris bestaat. Daar zitten ook de pensioenkosten en de kosten voor een eventuele lease-auto in.

De Wet normering topinkomens is in 2015 ingesteld. Daarin staat dat leidinggevenden in de (semi-) publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister. Dat kan volgens De Jong leiden tot vreemde constructies, waardoor mensen toch meer kunnen verdienen. De directeur vraagt zich dan ook af of het middel niet erger is dan de kwaal. Hij zegt erbij dat de NOS niet met zulke constructies werkt.

Bron: NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen