Versobering beloningsbeleid NPO zet door
dinsdag 30 april 2019

Versobering beloningsbeleid NPO zet door

Uit de dinsdag gepubliceerde jaarverslagen over 2018 van de omroepen blijkt dat de reeds ingezette versobering van het beloningsbeleid binnen de publieke omroep wordt voortgezet. Volgens de gegevens van de omroepen waren er in 2018 nog 11 (17 in 2017) presentatoren die boven de WNT-norm verdienen.

Van hen vielen er 3 (5 in 2017) onder een inmiddels afgeschafte uitzonderingsregel waarbij omroepen uitzonderlijke talenten boven de norm met verenigingsgeld mogen betalen. Dit aantal is in de loop van 2018 verder geslonken tot 2. Dit is op dit moment ook de actuele stand.

De Beloningscode voor presentatoren van de publieke omroep (BPPO) hanteert sinds 2017 het maximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) en uitzonderingen hierop worden op initiatief van de Raad van Bestuur van de NPO sinds dat jaar niet langer toegestaan. Dat sommige presentatoren nu nog boven de WNT-norm verdienen, heeft te maken met eerder afgesloten contracten, waarop de iets hogere BPPO-norm van voor 2017 van toepassing is gebleven.

Wanneer tijdelijke contracten worden verlengd, moeten ze aan de nieuwe WNT-norm voldoen. De WNT-norm bedroeg in 2018 € 189.000. In 2019 bedraagt deze vanwege indexatie € 194.000. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maakt de NPO geen namen van presentatoren bekend.

Bron: NPO/BM

Bericht delen