Woensdag 17 januari 2018

Unbranded bouwt podium Eurovisie Songfestival

Voor het twee­de jaar op rij bouwt het Hil­ver­sum­se be­drijf Un­brand­ed het hoofd­po­di­um en de­cor voor het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val. Deze week rij­den de eer­ste twee van in to­taal twin­tig vol­ge­la­den trai­lers naar de Oe­kraïen­se hoofd­stad Kiev.

Dat ver­telt di­rec­teur Gas­ton van de Poel van het op het Me­dia­ Park ge­ves­tig­de Un­brand­ed. Hij zegt zich ’erg ge­vleid’ te voe­len door de pres­ti­gi­eu­ze op­dracht. Naar het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val kij­ken zo’n 200 mil­joen men­sen. Be­hal­ve het hoofd­po­di­um bouwt het Hil­ver­sum­se be­drijf in het beur­zen­com­plex in Kiev ook de back­sta­ge-fa­ci­li­tei­ten. Daar­toe be­hoort de zo­ge­noem­de Gr­een Room, waar deel­ne­men­de ar­ties­ten aan het ein­de van de com­pe­ti­tie de uit­slag af­wach­ten.

Un­brand­ed stuurt 15 tot 20 men­sen naar Oe­kraï­ne voor het op­bouw­werk. “Dat ge­beurt in twee ploe­gen, de eer­ste drie we­ken de ene ploeg, daar­na drie we­ken de an­de­re”, al­dus Van de Poel. Om­dat de or­ga­ni­sa­tie in Oe­kraï­ne aan de late kant is, wordt het po­di­um min­der in­ge­wik­keld dan vo­rig jaar in We­nen.

In­tus­sen is Un­brand­ed ook in ge­sprek over de bouw van po­di­um en de­cor voor de MTV Eu­ro­pe Mu­sic Awards, ko­mend na­jaar in Lon­den.

Bron: G&E/BM
 

Bericht delen