woensdag 17 januari 2018

Taco Zimmerman pleit voor vitale NPO

Ernstige verschraling van het televisie- en radioaanbod dreigt nu de publieke omroep nog zestig miljoen euro van het budget verliest, schrijft Taco Zimmerman (Tuvalu Media) in Het Parool. In een opiniestuk spreekt hij zich uit over de eerste daad Arie Slob, minister voor media. “Hij kondigde aan dat hij het budget van de publieke omroep niet overeind zal houden als de reclame-inkomsten tegenvallen. In harde euro’s komt dat per 2019 neer op een krimp van zestig miljoen euro boven op de bezuiniging van 250 miljoen euro die Rutte I en II al hadden doorgevoerd”, aldus Zimmerman.

Volgens de CEO van Tuvalu betekent dit dat het onafhankelijke, creatieve en brede beeld en geluid van de publieke omroep significant terrein prijsgeeft aan programma’s die drijven op kijkcijfers, reclame en commercie. Zimmerman: “Een nieuwe minister had zo mooi met een schone lei kunnen beginnen. Door een zinvol debat te openen over de rol en positie van de publieke omroep. Door in deze tijd van fake news en fact free politics ruimte te bieden aan een nuchter tegengeluid dat feiten en visies over het omroepbestel benoemt. Door een uitgangspunt te kiezen dat erop gericht is om het huidige stelsel met al zijn kwaliteiten juist beter te positioneren in de publieke arena. Door te bouwen aan een omroepbestel waar we trots op kunnen zijn – net als de Britten op hun BBC. Door als eerste actie een rück­sichtslose korting aan te kondigen, maakt Slob een valse start.”

Volgens Zimmerman gaat het daarbij niet om het schrappen van een programma als het Groot Dictee of de discussie over Boer Zoekt Vrouw. “Het gaat wel om de keus welke rol de publieke omroep gaat spelen in de nieuwe mediacratie en de actuele technologische ontwikkelingen. Hier nemen partijen als Google, YouTube, Netflix en Facebook steeds dominantere posities in, uitsluitend gedreven door commerciële motieven. Het zou een minister van Media van een land in een klein taalgebied met een steeds kwetsbaarder samenleving passen om daar iets tegenover te stellen.”

Zimmerman stelt voor dat Slob begint met het nakomen van de belofte van zijn voorganger Van der Ploeg bij het afschaffen van het kijk- en luister geld in 1999: “De publieke omroep heeft recht op een voorspelbare inkomensstroom […] onafhankelijkheid in functioneren is bij de publieke omroep daarom een principieel en centraal onderwerp, waar voortdurend aandacht voor dient te zijn.”

“Wat mij betreft is die belofte actueler dan ooit in 2017. Dat wordt onderschreven door de BBC die, ondanks de Brexit, een extra investering doet in kinderprogramma’s met de volgende argumentatie: ‘Investment in British content -particularly for the young – is vital, unless we want more of our culture shaped and defined by the rise of West Coast American companies.’  Visie dus in plaats van te buigen voor de wetten van reclame en kijkcijfers. Tot overmaat van ramp legt Den Haag voor diezelfde Amerikaanse bedrijven de rode loper uit, bezaaid met belastingvoordelen die het gewone Nederlandse mkb moet ontberen”, aldus Zimmerman.

“Nederland kent één van de efficiëntste (en dus goedkoopste) publieke omroepen ter wereld. We bungelen in besteding per persoon onderaan tussen Marokko en Roemenië. En dan nog zulke kwaliteit leveren. Met content die recht doet aan een gediversifieerde, veelkleurige samenleving. En een stelsel dat onze bedenkers en makers uit eigen land volop ruimte biedt om met experimenten en formats te komen, die vaak een gewild exportproduct blijken te zijn. Creatief behoren we in dat opzicht tot de wereldtop. Tijd dus voor een rentmeester die woekert met het nationale talent. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik vertrouw op de wijsheid van minister Slob. Hij komt ongetwijfeld snel tot het besef dat een vitale publieke omroep essentieel is voor het publieke belang. De Nederlandse programmamakers staan hem daarbij graag terzijde.”

Bron: Het Parool/BM

Bericht delen