Article header image

Strijd over subsidie lokale omroep Dronten

De gemeenteraad heeft donderdagavond een voorstel van het college verworpen. Het college vroeg een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media voor een nieuwe lokale omroep in Dronten. De reden van een meerderheid in de raad om zich aan deze verplichting in de mediawet te onttrekken is dat men van mening is dat de gemeente daardoor niet verplicht is een subsidie te verstrekken en het dus een financieel voordeel oplevert.

Stichting Lokale Omroep Dronten (RTV Flevo) heeft een aanvraag voor een zendmachtiging ingediend bij het Commissariaat voor de Media om een lokale omroep in Dronten te kunnen beginnen. Zo’n omroep heeft een representatief orgaan nodig en het is aan de gemeenteraad om op basis van in de wet gestelde criteria een advies uit te brengen of dat representatief orgaan voldoende representatief is.

Het college heeft deze aanvraag beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat RTV Flevo voldoende representatief is en adviseerde de raad hierover positief. Onder aanvoering van het CDA was de redenatie dat als de raad geen advies uitbrengt (hetgeen de Mediawet wel voorschrijft) de gemeente daarvoor beloond zou worden omdat ook de verplichting om de nieuwe omroep financieel te steunen komt te vervallen.

Het Commissariaat voor de Media onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder hebben ze dit nog niet eerder meegemaakt.

Bron: GroenLinks Dronten/Broadcast Magazine

Terug naar overzicht