woensdag 17 januari 2018

Slob wil maximering aantal regionale omroepen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Arie Slob (Media) ingestemd met een voorgenomen wijziging van de Mediawet die voorziet in maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie op het huidige aantal.

In Nederland zijn dertien regionale omroepen. In Zuid-Holland zijn er twee (wat historisch zo is gegroeid) en in elk van de andere provincies is er één. Het beschikbare budget wordt over de dertien omroepen verdeeld.

Meer regionale omroepen leidt tot een versnippering van het budget. Dit staat haaks op het belang van meer samenwerking en een sterke regionale publieke mediadienst. Kwalitatief hoogwaardig media-aanbod in de regio zou zo in het gedrang komen.

Het wetsvoorstel zal begin 2018 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Na aanvaarding door de Staten-Generaal zal terugwerkende kracht worden verleend tot 15 december 2017.

Bron: Rijksoverheid.nl/BM

Bericht delen