Woensdag 17 januari 2018

RTL wijzigt beleid hulpprogramma's

Naar aanleiding van de kritische berichtgeving rondom een aantal hulpprogramma’s van RTL, heeft de zendergroep besloten een onderzoek in te stellen. RTL gaat werken met generieke deelnemerscontracten voor alle producenten. Alle producenten leggen voortaan dezelfde voorwaarden voor aan hun deelnemers.

Erland Galjaard, Programmadirecteur RTL: “Wij zijn trots op de programma’s die een sterk maatschappelijk raakvlak hebben en in de loop van de afgelopen tien jaar heel veel mensen hebben geholpen. Dat neemt niet weg dat ondanks de goede bedoelingen soms iets fout kan gaan. De reeks artikelen in het NRC Handelsblad heeft ons onaangenaam verrast. Zowel qua inhoud als qua aanpak. Daarom hebben wij onmiddellijk besloten een eigen diepgaand onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij onder andere Een Nieuw Begin, Geef Mij Nu Je Angst, Herrie In De Keuken en Herrie In Het Hotel, uitgezonden in 2013 en 2014.”

Tijdens dit onderzoek heeft RTL gesprekken gevoerd met de betrokken producenten en productieteams, de contracten bekeken en contact gezocht met deelnemers van de betrokken programma’s. Het is RTL duidelijk geworden dat veruit de meeste deelnemers tevreden zijn over deelname aan het programma, de resultaten en de begeleiding. Helaas is ook een klein aantal deelnemers niet tevreden. “We hebben vastgesteld dat er fouten zijn gemaakt. Hiervoor nemen wij vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid en bieden de gedupeerden, indien gewenst, een oplossing”, besluit Galjaard.

Dit alles heeft RTL doen besluiten een aantal nieuwe voorwaarden bij de productie van medische hulpprogramma’s te stellen en de bestaande voorwaarden nog meer aan te scherpen. Daarnaast gaat RTL nog meer toezien op het naleven van de bestaande en nieuwe voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

RTL gaat werken met generieke deelnemerscontracten voor alle producenten. Alle producenten leggen voortaan dezelfde voorwaarden voor aan hun deelnemers.

Elke deelnemer krijgt de tijd het contract door te nemen en vragen te stellen. Vanzelfsprekend krijgt een deelnemer altijd een kopie van zijn contract.

De voorwaarde dat bij cosmetische ingrepen de deelnemer nog beter geïnformeerd wordt over de voorgestelde behandeling en de risico’s die daaraan verbonden zijn, wordt vastgelegd in alle productieovereenkomsten. RTL gaat erop toezien dat producenten nagaan of de deelnemer de informatie goed heeft begrepen.

De voorwaarde dat medische verrichtingen plaatsvinden door deskundige behandelaars die vindbaar zijn in een register (bijvoorbeeld BIG-register) en dat de instelling waar de deelnemer wordt behandeld over kwaliteitskeurmerken beschikt, wordt vastgelegd in alle productieovereenkomsten.

Voor elke deelnemer aan een medisch hulpprogramma is na afloop van het programma nazorg beschikbaar. In alle contracten wordt vanaf nu vastgelegd dat dit gedurende minimaal drie en indien nodig zes maanden zal zijn.

RTL stelt per 1 januari 2017 een vast e-mailadres beschikbaar voor kandidaten aan medische hulpprogramma’s, zodat eventuele klachten rechtstreeks kunnen worden afgehandeld met betrokkenheid van RTL in plaats van alleen de producent.

Galjaard, tot slot: “Sinds ruim tien jaar zenden we bij RTL hulpprogramma’s uit. Het door RTL ontwikkelde genre hulptelevisie is overgenomen door concurrerende omroepen en is gedurende de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Ik geloof enorm in de toegevoegde waarde van dit genre en wij zullen er alles aan doen om de integere insteek waarmee we deze programma’s maken te allen tijde te waarborgen.”

RTL heeft de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: RTL Nederland/Broadcast Magazine

Bericht delen