Dinsdag 16 januari 2018

RTL Nieuws wint Wob-zaak tegen DNB

RTL Nieuws heeft de rechtzaak tegen De Nederlandsche Bank gewonnen. RTL Nieuws sleepte DNB voor de rechter toen de bank bleef weigeren inzage te geven. De rechter heeft DNB opgedragen de bonnetjes vrij te geven voor zover die met belastinggeld betaald zijn. De declaraties van Nout Wellink en zijn collega’s komen alsnog boven tafel.

In haar uitspraak stelde de rechtbank RTL Nieuws in het gelijk. De Nederlandsche Bank valt wel degelijk onder de Wet Openbaar Bestuur, zo oordeelt de rechter. “Een doorbraak,” aldus adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws.

RTL Nieuws vroeg in januari 2010 een hele reeks overheidsinstellingen om inzage in het declaratiegedrag van de topbestuurders. Het UWV, de waterschappen, de AFM en nog een trits instellingen gingen onder de loep. Stuk voor stuk leverden ze de door RTL opgevraagde bonnetjes. Behalve De Nederlandsche Bank die categorisch bleef weigeren aan het onderzoek mee te werken. Ook uiteindelijk in de rechtbank betoogde DNB dat ze geen bonnetjes hoeft vrij te geven. DNB geniet namelijk enige bescherming van openbaarheid door de Wet Financieel Toezicht.

Klein: “DNB heeft zich jaren met hand en tand verzet tegen openbaarheid, maar wordt nu gecorrigeerd door de rechter: als het gaat om besteding van belastinggeld moet dat gewoon netjes en precies worden verantwoord. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe baas van DNB dit vonnis ruimhartig zal uitvoeren.”

Bron: RTL Nieuws/Broadcast Magazine

Bericht delen