Dinsdag 16 januari 2018

Roek Lips: 'Mijn compassie is toegenomen'

Over het leed dat Roek Lips overkwam – in oktober 2011 verdween zijn zoon Job in de golven van San Sebastian; zijn lichaam werd nooit gevonden – is inmiddels al veel gezegd en gezwegen. In gesprek met Annemiek Schrijver maakt Lips in de aprileditie van Broadcast Magazine de balans op.

“Sinds 1 november heb ik weer de volledige verantwoordelijkheid van Nederland 3. Maar dat is wel eens ingewikkeld. Dan denken mensen: hij loopt weer rond. Natuurlijk ben ik er op een bepaalde manier, maar een ander stuk… Ik was iemand die wel tweehonderd procent werkte. Nu wil ik meer tijd hebben om eens een goed boek te lezen, te reflecteren, vriendschap te onderhouden.”

Lips geeft toe “wel een periode getwijfeld te hebben of het me zou lukken om weer terug te komen. Maar dat is onderdeel van het proces. Zodra je aan de slag gaat, zit je er middenin. Door het aanpakken, worden de dingen weer boeiend en belangrijk. Mijn bevlogenheid en passie voor de media blijken niet verdwenen te zijn.” Lips stelt bovendien vast dat “mijn compassie is toegenomen. Ik ben denk ik wel voorzichtiger geworden in mijn oordeel over anderen. De reacties op het boek maken me ook bescheiden. Er blijken zoveel mensen te zijn met leed waar ik nooit van geweten heb. Soms maakt mijn verdriet me ook laconieker. Dan komt er een soort lichtheid tevoorschijn van ‘wind je niet zo op, er zijn ergere dingen.’”

Het volledige interview met Roek Lips is te lezen in Broadcast Magazine 323. Klik hier voor een abonnement.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen