Article header image

RKK distantieert zich van brief 2.42 omroepen

RKK-chef Leo Fijen neemt afstand van de andere 2.42 omroepen. Het kabinet wil dat de kleine levensbeschouwelijke omroepen dertien miljoen euro bezuinigen en dat ze alleen nog expliciet levensbeschouwelijke programma’s maken.

De andere 2.42 omroepen schreven gezamenlijk een brief aan minister Van Bijsterveldt waarin ze protesteren tegen de bezuinigingen en aangeven dat levensbeschouwing ook impliciet in programma’s tot uitdrukking kan komen. Fijen is ook tegen de bezuinigingen gekant, maar distantieert zich van de brief, omdat hij het met de minister eens is dat alle 2.42 programma’s expliciet levensbeschouwelijk moeten zijn.

“Onze programmering voldoet aan die eis,” zegt Fijen. “Wij verwijzen altijd naar God en Christus, en laten zien dat er een werkelijkheid is die verder reikt. We hebben onze hele programmering vernieuwd, waarbij we dit criterium steeds voor ogen hebben gehouden. En toch worden wij, net als de anderen, gehalveerd. Dat is onrechtvaardig, ik ben er ziek van.”

De overige 2.42-omroepen stellen zich op het standpunt dat ook zij alleen levensbeschouwelijke programma’s uitzenden. Een definitie daarvan lijkt echter niet te bestaan.

Bron: Spreek’buis/Broadcast Magazine

Bericht delen