Woensdag 17 januari 2018

Rijxman wil alle Nederlanders bereiken

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, heeft een document opgesteld waarin zij formuleert wat de publieke omroep van plan is om alle groepen in Nederland te bereiken. Zij schrijft: ‘Juist nu moet iedereen zich door ons aangesproken kunnen voelen.

Dat is, in alle eerlijkheid, best lastig. En of we daar voldoende in slagen, is een vraag die we onszelf en ons publiek dagelijks moeten stellen. Het debat en de dialoog die daarmee ontstaan, stellen ons in staat die onafhankelijke en brede publieke omroep te zijn.’

‘De omroepen voelen de verantwoordelijkheid dat alle geluiden gehoord worden, de voors en tegens. Verbindingen met kijkers, luisteraars en online publiek worden steeds beter gelegd. Denk bijvoorbeeld aan het eenvandaag opiniepanel, waarin iedere week 50.000 mensen meedoen met onderzoeken over het nieuws en vervolgens hun mening terugzien in de uitzendingen.’

‘Daarnaast zijn programmamakers en omroepen volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe programma’s en formats, meebewegend op de verhardende actualiteit en met open oog en oor voor wat er nu speelt in onze samenleving. Binnenkort start bijvoorbeeld het programma De Monitor, waarin burgers in live debatten in gesprek gaan met plaatselijk bestuur en instanties over zaken als gezondheid, veiligheid, werkgelegenheid.’

‘Ook start het programma Uit Europa, waarin we buiten Nederland op zoek gaan naar ‘de ontevreden burger’. Pauw & Jinek maken vooruitlopend op de verkiezingen elke avond als duo een actualiteitenprogramma. In Bidden voor Den Haag worden tegenstellingen tussen Nederlanders met een christelijke achtergrond onderzocht. Hoe kijken zij aan tegen bijvoorbeeld het vluchtelingendebat. En in nog een nieuw programma gaat Danny Ghosen binnenkort op zoek naar de niet-stemmer.’

De NPO gaat nog een aantal stappen zetten:

Kwalitatief onderzoek
We verbreden ons kwalitatief onderzoek, om zo een completer beeld te krijgen van onze moeilijk te bereiken groepen en de minder conventionele geluiden uit onze samenleving. Deze brengen we in kaart en we nodigen mensen uit die doelgroepen uit om in gesprek te komen over onder meer kijkvoorkeuren en –motieven.

Publiekspanels
NPO gaat structureel werken met publiekspanels. Dit gaat ons, samen met het hierboven genoemde kwalitatief onderzoek een schat aan informatie opleveren die we kunnen inzetten bij de ontwikkeling van nieuwe formats en programma’s;

Analyse informatieaanbod
We gaan analyseren of en hoe we de programmering van ons informatieaanbod kunnen verbeteren, zodat we aan blijven sluiten bij het snel veranderende mediagebruik van een breed publiek (rapport verwacht in mei 2017);

Overleg Actualiteit
We zijn samen met de omroepen de Werkgroep Actualiteit gestart. Een voor nieuws, actualiteiten en onderzoeksredacties spannend, maar belangrijk initiatief om de invulling van hun programma’s met elkaar af te stemmen. Nu, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, is het bijvoorbeeld van groot belang om alert te blijven op een pluriforme en onafhankelijke berichtgeving bij de publieke omroep;

Plek voor gesprek
We voeren op sociale media al regelmatig gesprekken met kijkers en luisteraars, maar daarnaast kunnen kijkers en luisteraars binnenkort direct hun reacties en suggesties geven op NPO.nl;

Townhallmeetings
We hadden het al op de agenda staan: Townhallmeeting. Een tv-programma dat het land intrekt, waarin het echte gesprek met het publiek en de actualiteit een rol speelt.
Met omroepen en producenten zijn en blijven we in gesprek over actuele thema’s als cultuur, diversiteit, pluriformiteit en het bereiken van diverse groepen. Het zijn allemaal stappen in een continu proces waarin we ons meer moeten inzetten om als publieke omroep alle groepen in Nederland te blijven bereiken.

Rijxman besluit als volgt: ‘Het is niet altijd makkelijk, maar wel heel erg nodig. Respect voor elkaars standpunt is een belangrijke en onmisbare waarde in onze samenleving; goed blijven luisteren naar elkaar is cruciaal. Daarom, we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, zijn reacties van producenten, politiek en publiek altijd welkom. Heb je ideeën of suggesties? Neem dan vooral contact met ons op via Twitter: @NPO_Actueel of @PubliekeOmroep, of via www.npo.nl. We kijken uit naar de dialoog!’

Hartelijke groet,
Shula Rijxman
Voorzitter Raad van Bestuur NPO

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen