Article header image

Reclame tussen programma’s is het effectiefst

In opdracht van Ster heeft onderzoeksbureau Neurensics onderzocht wat de onderbewuste werking van tv-reclame is. Heeft dezelfde tv-commercial een verschillend effect wanneer hij op een ander tijdstip, in een ander reclameblok of op een andere zender wordt uitgezonden?

Vragen waarop nu voor het eerst een antwoord is, met ‘brain scanning’ (middels een MRI-scan) konden de onderbewuste effecten bestudeerd worden. Met verrassende resultaten.

Een in het oog springend resultaat is dat reclame tussen programma’s effectiever blijkt dan programmaonderbrekende reclame. Als commercials een tv-programma onderbreken, worden positieve emoties in het brein minder geactiveerd dan bij commercials die tussen programma’s worden getoond. Programmaonderbrekende reclame wordt evenwel niet als irritanter ervaren, maar roepen minder positieve emoties op.

Daarbij heeft de zender waarop en het programma waar omheen de commercial wordt uitgezonden, impact op het effect van een tv-commercial. De positieve emoties die de tv-zenders van de publieke omroep oproepen, zorgen voor een toename van de effectiviteit van een tv-campagne. Hetzelfde geldt voor een programma. En anders dan wellicht de mening van ons bewustzijn, heeft het aantal reclameminuten géén invloed op de effectiviteit van een tv-reclame in ons brein.

Uit het Neurensics-onderzoek blijkt dat een kwalitatief programma onderbewust de positieve emoties over een tv-reclame doet toenemen. Dit effect is zelfs zo sterk dat het negatieve effect van een programmaonderbrekend reclameblok wordt gecompenseerd door het positieve effect van het televisieprogramma. Het hoogste rendement valt dus te halen uit kwalitatieve programmering en tv-commercials die een programma niet onderbreken.

Het hele onderzoek is hier te lezen.

Bron: Ster/Neurensics

Bericht delen