Dinsdag 16 januari 2018

Raad van Toezicht NOS benoemd

De NOS heeft vanaf 1 december weer een onafhankelijke Raad van Toezicht. Minister Van Bijsterveldt (OCW) heeft zes leden benoemd, die beschikken over de bestuurlijke ervaring en deskundigheid die relevant zijn voor de taak die de NOS binnen de publieke omroep uitvoert.

Voorheen fungeerde de Raad van de Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ook als Raad van Toezicht van de NOS. In de Mediawet is vastgelegd dat er in 2011 een onafhankelijke Raad van Toezicht komt, omdat dat beter past bij de onafhankelijke positie van de NOS ten opzichte van de NPO. Minister Van Bijsterveldt benoemt deze eerste keer de gehele Raad van Toezicht; nieuwe leden worden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd. De benoemingstermijn is vier jaar.

De benoemde leden

De heer J.G. (Johan) van der Werf (voorzitter)
De heer ir. B.F. (Boudewijn) Dessing
De heer drs. K. (Khalid) Boutachekourt
De heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries
Mevrouw E. (Els) van Batum MCM
Mevrouw drs. J.C.H.G. (Anita) Arts

Bron: Rijksoverheid.nl

Bericht delen