woensdag 17 januari 2018

Publieke omroep moet belangrijke rol bij digitale innovatie behouden

De publieke omroep is één van de belangrijkste motoren van de digitale creatieve industrie. Dat is ook de reden dat 30 bedrijven en organisaties uit deze sector onlangs in een open brief aan het nieuwe kabinet erop hebben aangedrongen de digitalisering te stimuleren.

Er is de afgelopen jaren genoeg bezuinigd. Als de overheid de creatieve industrie plaatst in het rijtje topsectoren, dan moet je de publieke omroep daartoe in staat stellen en opdracht geven.

In de brief, gericht aan de informateur, werden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving. Uiteraard werd deze brief ook ondersteund door de gemeente Hilversum. En dat heeft alles te maken met de enorme kansen die de digitale creatieve sector, met daarin de publieke omroep, heeft.

Voor de Mediastad van Nederland is het belangrijk dat er geen verdere bezuinigingen worden doorgevoerd op de mediabegroting voor de publieke omroep, die lang een voortrekkersrol vervulde bij digitale ontwikkelingen, ook op cultureel en maatschappelijk gebied. Drie ondernemers – én ondertekenaars van de brief – onderschrijven deze stelling en leggen uit waarom. Dat zijn Marc Veuger van Angry Bytes, René Delwel van United en Bart Robben van Elastique. Drie creatieve en facilitaire bedrijven die goede zaken doen met het publieke bestel en de commerciële omroepen.

De brief is te lezen op: www.digitalcreativityfirst.nl.

Bron: Digital Creativity First Team/BM

Bericht delen