Publieke omroep geeft artiesten meer duidelijkheid over vergoeding voor optreden
donderdag 8 september 2022

Publieke omroep geeft artiesten meer duidelijkheid over vergoeding voor optreden

Voor artiesten en musici die optreden in programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker welke vergoeding daar tegenover staat. De NPO heeft na overleg met de Ntb/Kunstenbond besloten om het beleid hieromtrent helderder te maken. Het gaat om een minimumvergoeding en duidelijkere regels over eventuele aanvulling van dit bedrag.

Aanleiding hiervoor is een gesprek dat Ntb/Kunstenbond met de NPO hierover eind 2021 heeft aangevraagd. De Ntb gaf aan dat publieke omroepen regelmatig wel een eerlijke vergoeding betalen, maar dat er ook voorbeelden waren waarbij dat niet het geval was, en de musici en artiesten helaas niet de beloning kregen die ze verdienden. Ook de beroepsvereniging BAM! Popauteurs vroeg hier begin dit jaar aandacht voor met een meldpunt. NPO heeft na overleg met de omroepen besloten om de afspraken hierover duidelijker te maken.

De omroepen hanteren zodoende vanaf 1 oktober 2022 in ieder geval een minimumvergoeding voor optredende artiesten. Deze vergoeding bestaat uit reiskosten en eventuele vergoeding voor lunch/diner. Daarnaast wordt een bijkomend tarief gehanteerd als vertrekpunt. Dit gaat om een bedrag van € 250,- per artiest en € 1000,- per band/groep/act.

Er kan in de nieuwe situatie uiteraard wel van deze tarieven worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de hoeveelheid voorbereiding voor de artiesten omvangrijk is, of als de artiest al door een derde wordt vergoed voor het optreden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij festivalregistraties.

Frederieke Leeflang, voorzitter Raad van Bestuur NPO: “We hechten eraan om muzikanten en artiesten een redelijke en billijke vergoeding te betalen wanneer ze optreden in van onze programma’s. Het is goed dat een partijen als Ntb en BAM aan de bel hebben getrokken. We hebben het gesprek met hen als zeer constructief ervaren; ze hebben ons inzichten gegeven die we zelf blijkbaar onvoldoende op de radar hadden. Dan moet je kritisch naar jezelf kunnen kijken en dat hebben we gedaan.”

Will Maas (voorzitter Ntb/Kunstenbond): “Wij zijn blij met het gedeelde uitgangspunt dat ook voor optreden in de media een redelijke vergoeding hoort te worden betaald. Een artistieke prestatie heeft waarde en verdient een eerlijke beloning. Belangrijk is dat de omroep aan dat uitgangspunt nu ook een concrete vertaling koppelt, hoewel elk geval altijd anders is. Dat geeft flexibiliteit, maar ook een erkenning én een uitgangspunt voor onderhandeling tussen omroep en artiesten. We danken de NPO voor de constructieve gesprekken die wij hierover de afgelopen periode hebben kunnen voeren.”

Arjan Lock (voorzitter College van Omroepen): “Als omroepen onderhouden wij goede relaties met artiesten en nodigen velen van hen uit in onze programma’s. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid en overeenstemming is over de vergoedingen die artiesten ontvangen voor hun optreden in onze programma’s. Want samen maken we content van waarde en daar hoort een faire beloning bij.”

Arriën Molema (BAM! Popauteurs): “BAM! Popauteurs waardeert het dat er vanuit de NPO duidelijkheid is gekomen rond de tarieven voor live-optredens bij de publieke omroep. Live optreden is nou eenmaal een vak en daar hoort een beloning tegenover te staan. Het meldpunt heeft duidelijk aangetoond dat de rest van de muzieksector en pers er ook zo over denkt, en wij zijn verheugd dat de NPO dit signaal serieus heeft genomen.”

Volgens de NPO is het lastig om een uniform tarief te hanteren; iedere situatie is immers anders. Zo is de vergoeding voor een beginnend artiest vanzelfsprekend lager dan die voor een gevorderde artiest. Ook de geïnvesteerde tijd van de artiest verschilt van geval tot geval. Het speciaal voor een programma een nummer componeren en uitvoeren rechtvaardigt bijvoorbeeld een hoger tarief dan een kort optreden, waarbij een reeds bestaand, eigen nummer wordt gespeeld.

NPO, Ntb/Kunstenbond en BAM! Popauteurs zullen de afspraken komend jaar monitoren en evalueren.

Bron: NPO/BM

Bericht delen