Programmamakers-overleg publieke omroep in oprichting
vrijdag 21 september 2018

Programmamakers-overleg publieke omroep in oprichting

Er komt een Programmamakersoverleg, waarin afgevaardigden vanuit alle publieke omroepen vertegenwoordigd zullen zijn. Doel is dat programmamakers actief worden betrokken bij de vernieuwings- en programmeringsplannen van de NPO.

Het is, aldus de programmamakers, een te groot risico om te wachten totdat de NPO uit eigen beweging tot een koerswijziging komt. De makers moeten hierover kunnen meepraten.

Afgelopen woensdag kwam een brede vertegenwoordiging van programmamakers vanuit bijna alle omroepen in Hilversum bijeen om de vervolgstappen vast te stellen. Twee weken geleden werd bij een programmamakers-actiebijeenkomst voor de Tweede Kamer een manifest overhandigd dat was ondertekend door meer dan 85 programmaredacties. Dit brede geluid vanuit de makers is duidelijk aangekomen bij minister Slob, kamerleden en het grote publiek.

Nu is het echter zaak dat de mondelinge toezeggingen vanuit Den Haag ook de redacties ten goede komen. Het Programmamakersoverleg nodigt de directie van NPO uit om verder te praten over de vernieuwingsplannen van de NPO en een actievere betrokkenheid van programmamakers te garanderen.

“Niemand weet concreet wat de vernieuwingsslag inhoudt, er is geen duidelijk plan en dat heeft een verwoestende werking op veel programma’s”, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz van de NVJ. “Omroepen hebben geen idee waaraan ze moeten voldoen en of ze met redacties verder kunnen of dat deze moeten worden aangepast. Hierdoor worden reorganisaties nu al ingezet. Kijk maar naar KRO-NCRV, waar 24 banen geschrapt dreigen te worden en andere omroepen waar ongemerkt tijdelijke contracten worden beëindigd. De continuïteit van vaste programmaredacties is in gevaar en een negatief neveneffect is dat talenten verdwijnen of geen kans krijgen, doordat tijdelijke contracten niet worden verlengd.”

Omdat een tegemoetkoming van 40 miljoen op het tekort voor 2019 wel degelijk lijkt te worden toegezegd, moet de NPO de plannen on hold zetten en de omroepen de ruimte geven om met hun programmaredacties vorm te geven aan de gewenste vernieuwingen vanuit de NPO. Wais Shirbaz: “Juist omdat nog niets vaststaat, biedt dit een mooie gelegenheid juist nu programmamakers te betrekken bij de besluitvorming, zodat echte vernieuwing niet van boven wordt opgelegd. Dan kun je vernieuwen met een breed draagvlak vanaf de vloer.”

Bron: NVJ/BM
Foto: Remco Gielen

Bericht delen