Dinsdag 16 januari 2018

Principeakkoord over omroep-CAO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) en de vakorganisaties FNV KIEM, CNV Media en de NVJ hebben een principeakkoord bereikt over de CAO voor het omroeppersoneel 2015-2016.

Dit akkoord zal in de komende dagen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de achterban.

Het salaris van het omroeppersoneel wordt in 2015 en 2016 structureel verhoogd. De stijging bedraagt in totaal 2,5 procent. Daarnaast ontvangen de medewerkers dit jaar twee maal een eenmalige uitkering van 1 procent.

In overeenstemming met de Wet Werk & Zekerheid kunnen werknemers maximaal drie contracten gedurende 24 maanden krijgen. Uitbreiding tot zes contracten in 48 maanden is voor bepaalde functies mogelijk als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist.

De verhouding van contracten voor onbepaalde en bepaalde tijd is per werkgever 75% – 25% met de mogelijkheid tot uitbereiding naar 60% – 40%. Over beide onderwerpen voeren de werkgever en de Ondernemingsraad overleg.

Partijen zijn ook een sociale regeling overeengekomen. Deze regeling is voor alle omroepen van belang, maar in het bijzonder voor de regionale omroepen die de komende jaren getroffen worden door de bezuinigingen van kabinet Rutte 2.

Bron: NPO

Bericht delen