Personeel L1 zegt vertrouwen op in commissarissen
woensdag 1 juli 2020

Personeel L1 zegt vertrouwen op in commissarissen

Er is een conflict ontstaan tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en het personeel van de regionale omroep L1. Reden is het gedwongen vertrek van de twee directeuren/bestuurders van de omroep.

“De OR is verbijsterd over de ontstane situatie en vraagt zich af hoe de RvC het zover heeft kunnen laten komen,” staat in een open brief van de OR namens het personeel. De OR meldt in de brief dat nagenoeg het voltallige personeel geen vertrouwen meer heeft in de RvC.

Zowel commercieel directeur Emiel van der Wal als operationeel directeur Bert Lemmens kregen afgelopen dagen te horen dat ze per 1 juli moeten vertrekken nu hun contract afloopt. Het personeel is het daar niet mee eens en vindt dat de Raad van Commissarissen daarmee de continuïteit van de omroep in gevaar brengt. Twee afdelingen – Mediafaciliteiten en Sales & Marketing – werden door de directeuren geleid en daar zijn nu geen opvolgers.

Kennis weg
Tijdens een personeelsbijeenkomst dinsdagmiddag reageerden de medewerkers verontwaardigd op de plannen van de RvC. “Het gaat om twee mensen op cruciale plekken in het bedrijf die beiden veel kennis hebben”, zegt een van de medewerkers. “Als je die allebei weghaalt ontstaat er een gat dat ontzettend moeilijk in te vullen is.”

Het is voor het personeel onduidelijk waarom de twee directeuren moeten vertrekken. “Welk probleem wordt hiermee opgelost”, vraagt de ondernemingsraad zich af. “Wie wordt hier uiteindelijk beter van?”. De medewerkers begrijpen niet waarom twee goed functionerende collega’s zomaar worden weggestuurd. “Ze hebben gisteren gehoord dat ze na vandaag het gebouw niet meer in mogen. Zo ga je toch niet met mensen om!” De financiële situatie van L1 is goed, volgens de OR, afgezien van de coronacrisis waarvan ook L1 last heeft. “Het personeel heeft veel vertrouwen in de twee directieleden, die het bedrijf de afgelopen jaren door moeilijke tijden hebben geloodst.”

Coronacrisis
Voor één van de directeuren beweert de Raad van Commissarissen maandagavond op de valreep een vervanger te hebben gevonden. Wie dat is, is nog niet bekend. Ook wanneer hij of zij kan beginnen is onduidelijk. Voor de andere functie, die van operationeel directeur, is er nog geen vervanger. “Dat betekent dat we vanaf morgen geen directie meer hebben”, zegt de ondernemingsraad. “Bovendien hebben de nieuwe directeuren maanden nodig om zich in te werken en het bedrijf te leren kennen, terwijl we middenin coronatijd zitten en nu de begroting voor volgende jaar moeten maken. We hebben nu echt mensen nodig die L1 door en door kennen. Dit is totaal onverantwoord.”

‘RvC heeft gefaald’
Het personeel is boos op de commissarissen en zet grote vraagtekens bij hun deskundigheid, zo bleek tijdens de personeelsbijeenkomst. “Commissarissen horen toezicht te houden op een bedrijf, maar zij veroorzaken nu enorme problemen. Ze zijn al een jaar aan het vergaderen over de toekomst van de directie en op de dag voordat de contracten van de huidige directeuren aflopen, is er nog steeds geen oplossing.”

Bron: L1/BM

Bericht delen