Dinsdag 16 januari 2018

Oproep om mee te denken over acties

Op het Media Park hebben ruim 120 bezorgde omroepmedewerkers een bijeenkomst gehouden, om acties voor te bereiden tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Eerste resultaat: een oproep aan iedereen die wil meedenken, -praten en –doen om zich aan te melden via kwartvanrutte@gmail.com.

De bijeenkomst in Studio 2 was belegd door de groep, die enkele weken geleden het initiatief nam om programmamakers en andere omroepmedewerkers te mobiliseren tegen de kabinetsplannen. Onder hen Sander ’t Sas, die eerder betrokken was bij de Bezorgde Omroepmedewerkers. De groep besloot die actiegroep uit het verleden nieuw leven in te blazen en heeft een petitie aan de Tweede Kamer op internet gezet, te vinden en te ondertekenen op http://petities.nl/petitie/behoud-een-brede-publieke-omroep. De groep, waarbij ook FNV KIEM, de NVJ en de Centrale Ondernemingsraad zijn betrokken, vindt de voorgestelde bezuiniging van tweehonderd miljoen euro buiten proportie.

Het ‘kwart van Rutte’ (de bezuiniging is ongeveer een kwart van de totale begroting van de publieke omroep) blijkt veel omroepmensen in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. Onder de medewerkers die waren opgekomen, waren mensen uit alle omroephuizen en gelederen, van programmamakers en communicatiemedewerkers en mensen uit andere ondersteunende diensten tot een omroepdirecteur (Lennart van der Meulen, VPRO) en een netmanager (Bart Römer, Nederland 2). De verontrusting en de zorgen over de toekomst van de publieke omroep leven breed, ook bij de Hilversumse politiek, bleek uit de aanwezigheid van voormalig presentator Léonie Sazias, gemeenteraadslid voor Hart van Hilversum).

De wens om de ingrijpende maatregelen uit Den Haag af te wenden, werd door iedereen gedeeld. Over de vraag hoe dat dan moet worden gedaan, bestonden uiteenlopende ideeën. Het plan van de initiatiefnemers, om een centrale denktank te vormen en eventuele acties per platform (radio, tv en internet) uit te laten werken, riep veel vragen op. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wanneer moet er actie worden gevoerd? Wat wordt precies de boodschap? Moet het publiek er niet bij worden betrokken?

Na afloop toonde ’t Sas zich tevreden over de opkomst. “Het is ook goed dat er zoveel respons is gekomen uit de zaal. Nu moeten we aan de slag. We gaan de petitie meer naar buiten brengen, naar het publiek. Want de kijkers en luisteraars weten volgens mij nog niet wat er boven hun hoofd hangt. Volgende week gaan we met een aantal mensen verder praten en een concreet plan maken, dan zijn we een hele stap verder.”

Bron: Spreek’buis

Bericht delen