Open brief aan informateur over digitale creatieve industrie
Woensdag 17 januari 2018

Open brief aan informateur over digitale creatieve industrie

Bedrijven en organisaties die actief zijn in de digitale creatieve industrie doen in een open brief gericht aan het nieuw te vormen kabinet een oproep om de digitalisering van Nederland te stimuleren. In de open brief aan de informateur worden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving.

De samenleving verandert in razend tempo door toenemende digitale mogelijkheden en internet. Het is belangrijk dat iedereen die verandering kan bijhouden en de positie van Nederland als internationale voorloper verder wordt uitgebouwd. De bedrijven in de digitale creatieve industrie doen een klemmend beroep op het nieuwe kabinet om hen te helpen bij het versnellen van de digitale ontwikkelingen om zo de concurrentie voor te blijven.
 
“Dat de wereld Nederland ziet als digitale broedplaats is geen vanzelfsprekendheid. Dankzij onze goede infrastructuur, open cultuur en de snelle adoptie van nieuwe oplossingen zijn we uitgegroeid tot het nieuwe testland. Dat is goed voor de Nederlandse economie, maar om dat vast te houden zijn investeringen, stimuleringsmaatregelen en adequate wet- en regelgeving nodig”, aldus de ondertekenaars in de open brief, die is ondertekend door tientallen mediabedrijven.

Bron: BM

 

Bericht delen