Woensdag 17 januari 2018

Ook Media Park kiest voor groen

Ook het Media Park stapt over op groene stroom. Dit is een initiatief van Media Groen, een samenwerking van RTL Nederland, United, NEP, NPO, Ericsson, Beeld&Geluid, iMMovator en Media Park Beheer. Ennatuurlijk levert de elektriciteit op het Media Park en voorziet, in samenwerking met Eneco HollandseWind, deze mediabedrijven van groene stroom.

Media Groen sluit aan bij het programma ‘Duurzaam Hilversum 2016-2020’ van de gemeente Hilversum. Dit heeft als doelstelling dat de stad Hilversum klimaatneutraal moet zijn in 2050. Voor 2020 betekent dat een besparing van 100kton CO2, waarvan 50kton nog moet worden ingevuld. De mediabrache is één van de sectoren waarmee de gemeente dit jaar een Green Deal wil sluiten.

Nicolien Vroonhoven (wethouder Milieu in Hilversum): “We kunnen dit doel bereiken als we dit samen met de samenleving oppakken, met bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties. In onze stad waar het bruist van de creativiteit moet het mogelijk zijn om verder te denken en samen oplossingen te vinden. Media Groen is hier een goed voorbeeld van. Deze massale overstap naar groene stroom betekent een enorme vermindering van de CO2-uitstoot.”

De bedrijven die op het Media Park gehuisvest zijn, werken op diverse vlakken aan duurzaamheidsdoelstellingen. Van het hanteren van een slaapstand op de verlichting, beeldschermen en pc’s tot de installatie van een geavanceerd gebouwbeheerssysteem om het klimaat in de studio’s te regelen. Dit soort maatregelen dringt het energieverbruik terug en brengt ook comfort.

De projectpartners blijven samen ideeën uitwisselen over duurzame oplossingen en mogelijkheden. Zo denkt Beeld en Geluid aan het gebruiken van de vijver als koelreservoir en onderzoekt United hoe de vervanging van lichtplafonds door LED kan worden gefinancierd. RTL Nederland heeft onlangs de lichtplafonds in de studio’s van RTL Nieuws en RTL Z vervangen door LED en deelt zijn inzichten met de overige partijen. Verder is er aandacht voor leren van andere duurzaamheidsinitiatieven in Nederland en het bewustmaken van duurzaamheid onder de werknemers op het Media Park.

Kijk op www.mediagroen.nl voor meer informatie.

Bron: Media Park/Broadcast Magazine

Bericht delen