Onderzoek en extra directeur voor Limburgse omroep L1
maandag 26 april 2021

Onderzoek en extra directeur voor Limburgse omroep L1

Er komt een onderzoek naar de gang van zaken en het beleid bij de Limburgse regionale omroep L1. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam besloten. Ook wordt de directie van de omroep voorlopig uitgebreid van één naar twee mensen, en wordt aan de raad van commissarissen een ‘supercommissaris’ toegevoegd, die de beslissende stem krijgt.

Binnen de omroep rommelt het al een paar maanden. De ondernemingsraad (OR) van de regionale zender zegt dat de problemen binnen de omroep te wijten zijn aan het gebrekkig functioneren van de raad van commissarissen, en de autoritaire stijl van leidinggeven door de in september aangetreden directeur Peter Elbers.

Elbers kreeg het vooral aan de stok met de redactie vanwege zijn nieuwe privacyreglement, waarin onder meer stond dat er verborgen camera’s konden worden opgehangen op de redactie en dat hij om “zwaarwegende redenen” de vertrouwelijke mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts zou kunnen bekijken. Hij trok dat voorgestelde reglement na een storm van kritiek in.

‘Verhoudingen grondig verstoord’

Zowel de raad van commissarissen en Elbers enerzijds, en de ondernemingsraad en hoofdredactie van L1 anderzijds, hadden gevraagd om ingrijpen. Volgens de Ondernemingskamer van het hof in Amsterdam zijn de verhoudingen ‘grondig verstoord’ en moet gevreesd worden dat zowel het personeel van L1 als de publieke functie van de omroep daaronder te lijden heeft. “Een onderzoek naar het functioneren van alle geledingen van L1 is noodzakelijk om orde op zaken te stellen”, zegt de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer zegt ook dat tot nu toe niet is gebleken dat Elbers heeft bijgedragen aan de “escalatie van de interne verhoudingen”, en dat hij daarom gewoon aan het werk kan blijven. Het personeel van de omroep had gevraagd om een schorsing van drie maanden.

Wel moet de komst van een tweede bestuurder ertoe leiden dat de relatie tussen alle partijen binnen de omroep weer genormaliseerd wordt. Verder zegt de bedrijvenrechtsinstantie dat de OR en de hoofdredactie zich “tegen de bestuurder hebben gekeerd op een wijze die niet overeenstemt met de taak van de ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan en met de journalistieke verantwoordelijkheid van de hoofdredactie”.

Bron: NOS/BM

Bericht delen