Onafhankelijkheid nieuwsredacties verder onder druk

Twee derde van de hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsredacties vindt dat er meer risico’s op schending van de redactionele onafhankelijkheid zijn dan vijf jaar geleden. Ook verwachten zij dat deze druk nog verder zal toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media.

De hoofdredacteuren verklaren deze toename onder meer door het teruglopen van de financiële middelen, waardoor redacties kleiner worden en er meer freelancers komen, wat de kwetsbaarheid vergroot. Ook wordt er meer marktdenken en ‘ondernemende journalistiek’ verwacht. Daarnaast signaleren zij dat de keuze van onderwerpen in toenemende mate wordt bepaald door wat scoort bij de gebruiker. En dat zijn niet altijd de vanuit journalistiek oogpunt meest belangrijke onderwerpen.

In reactie op deze uitkomsten stelt collegevoorzitter van het Commissariaat Madeleine de Cock Buning: “Ook in het licht van recente ontwikkelingen in de dagbladsector, verdient het aanbeveling om het belang van het redactiestatuut voor redactionele onafhankelijkheid met meer nadruk te agenderen. Dit zowel binnen de redacties en directies van nieuwsmedia als breder in de maatschappelijke discussie over het belang van onafhankelijke nieuwsvoorziening. Het Commissariaat zal dit onderwerp, dit jaar een van onze toezichtthema’s, met bijzondere aandacht blijven volgen en ook zelf aan deze maatschappelijke discussie blijven bijdragen”.

Dat de Nederlandse nieuwsorganisaties worstelen om hun hoofd boven water te houden, blijkt eveneens uit de jaarlijkse analyse die het Commissariaat uitvoert in het kader van zijn Mediamonitor. Op de markten voor dagbladen en publiekstijdschriften is al langer sprake van een oplagedaling. Ook in 2014 zet deze neerwaartse trend onverminderd door. Niet alleen is het lastig om abonnees te behouden, ook de losse verkoop en gratis verspreide titels verkeren in zwaar weer. De terugloop is zichtbaar op de landelijke markt, maar ook de regionale titels kampen met tegenslagen. Dit geldt tevens voor andere regionale media. De regionale publieke televisiezenders zien het bereik in vijf jaar tijd met een derde afnemen en ook het bereik van de equivalente radiozenders loopt geleidelijk terug.

Lees het hele onderzoek hier.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen