Dinsdag 16 januari 2018

Zeeland, Brabant en L1 slaan handen ineen

De drie regionale omroepen uit het Zuiden, Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1, onderzoeken de mogelijkheden om tot een bestuurlijke integratie te komen. Eén bedrijf met drie omroepen, is daarbij het uitgangspunt.

Het onderzoek volgt na de bekendmaking van de plannen van Staatssecretaris Dekker van OC&W afgelopen najaar. Hij wil onder andere dat de regionale omroepen meer gaan samenwerken met elkaar en met ‘Hilversum’. Verder stelt hij dat er efficiënter gewerkt kan worden. Net als de staatssecretaris willen de omroepen “De regionale identiteit en de inhoudelijke autonomie borgen”.

Dekker heeft de regionale omroepen gevraagd om voor eind april 2015 een plan in te dienen voor een slagvaardige en efficiëntere organisatie van het regionale omroepbestel. De drie omroepen in het Zuiden werken mee aan het landelijke plan, maar willen tegelijkertijd een zo effectief en efficiënt mogelijke aansturing van hun organisaties. Daarom heeft het drietal besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden voor een bestuurlijke integratie.

Uitgangspunt in het onderzoek is dat er drie omroepen met een onafhankelijke redactie en een eigen merknaam blijven bestaan. Onderdelen die onderzocht zullen worden, zijn onder andere organisatie, redactie, techniek/ICT, financiën, commercie en marketing.

Directeur Monique Schoonen van Omroep Zeeland: “Omroep Zeeland heeft als professionele journalistieke organisatie een belangrijke rol in de nieuwsvoorziening in Zeeland en het versterken van de Zeeuwse identiteit. Met deze samenwerking willen we invulling geven aan de opdracht van de staatssecretaris en deze rol blijven vervullen. Belangrijke voorwaarde is dat de samenwerking met Omroep Brabant en L1 daaraan bijdraagt en samenwerking met regionale partijen niet in de weg staat”.

Bron: Omroep Zeeland/Broadcast Magazine

Bericht delen