Article header image

Omroepen best af met coalitie PvdA, CDA, SP en ChristenUnie

De publieke omroep is het meest gebaat bij een coalitie van PvdA, CDA, SP en ChristenUnie. Deze partijen hebben het beste voor met de publieke omroep en willen niet al te veel veranderen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad.

PVV
De partij wil twee van de drie publieke netten opdoeken en het geld dat zo vrijkomt besteden aan zorg.

PvdA
‘Een onafhankelijke, brede publieke omroep is voor onze pluriforme samenleving van groot belang’ staat in het PvdA-verkiezingsprogramma. De socialisten laten in het midden of dat met drie netten kan.

CDA
Het CDA spreekt zich niet uit over het aantal netten: ‘Bij een pluriforme samenleving hoort een pluriform omroepbestel, waarin ledenomroepen voldoende armslag krijgen’.

ChristenUnie
De partij zegt ‘voorstander te zijn van dit publieke bestel met als hart duidelijk geprofileerde ledenomroepen’.

SP
De SP vindt dat huidige publieke omroep ‘bescherming verdient én verdere ontwikkeling’.

D66
De partij wil de omroepen niet langer op basis van ledental zendtijd geven, maar op basis van inhoud. De partij ziet winst in het bundelen, afstoten of privatiseren van diensten die nu nog bij de afzonderlijke omroepen zijn ondergebracht. D66 wil dat de publieke omroep stopt met amusement. Dat dit consequenties heeft voor de drie netten, ligt voor de hand.

VVD
De VVD vindt dat de publieke omroep terug moet naar de kerntaken: nieuws, achtergronden bij dat nieuws en cultuur’. De liberalen vinden dat het media-aanbod te veel wordt gedomineerd door de publieke omroep. Consequentie: minder netten.

GroenLinks
De Groenen vinden twee netten genoeg. Deze partij wil overigens dat de omroepen verdwijnen.

De overige politieke partijen besteden geen aandacht aan de publieke omroep in hun verkiezingsprogramma.

Bron: ND/Broadcast Magazine

 

Bericht delen