Dinsdag 16 januari 2018

Omroepbezuiniging Rutte I kost VPRO 61 banen

Wegens de extra omroepbezuinigingen plant de VPRO een reorganisatietraject, waarbij de omroep 61 banen verliest. Dit meldt de VPRO maandag in een persbericht. In totaal gaan er 81 banen verloren en komen er 20 nieuwe vacatures bij. De formatie van de VPRO daalt daarmee van 308 naar 247 voltijdbanen.

De reorganisatie is een gevolg van de bezuinigingen van 200 miljoen euro op de publieke omroep van het vorige kabinet Rutte I. De VPRO gaat ervan uit dat van die bezuinigingen in 2014 en 2015 8 miljoen euro bij de eigen omroeporganisatie landt. De bezuinigingen leiden tot een daling van programmabudgetten en krimp van de organisatie.

Deze week is een reorganisatiebesluit aan de Ondernemingsraad overhandigd. De vakbonden zijn uitgenodigd voor overleg. De VPRO heeft de reorganisatie voorbereid op basis van een zelfstandige positie in het omroepbestel en met behoud van een gevarieerd en onderscheidend programmapakket. De VPRO wil met de kleinere organisatie prominent aanwezig blijven op televisie, radio en internet en gaat zich nadrukkelijker richten op documentaires en documentaireseries, onderzoeksjournalistiek, buitenland, geschiedenis, cultuur, wetenschap en duurzaamheid en jeugd.

De publieke omroep vraagt de Tweede Kamer deze week in een brief het budget voor de landelijke publieke omroep niet onder het niveau van 2015 te laten dalen om een negatieve spiraal te voorkomen en de huidige bezuinigingen en herinrichting van Hilversum te laten slagen met behoud van een sterk en onderscheidend programma-aanbod voor iedereen.

Bron: VPRO/Broadcast Magazine

Bericht delen