dinsdag 16 januari 2018

NPO: weer minder presentatoren boven salarisnorm

Het aantal presentatoren boven de salarisnorm in loondienst is in vergelijking met vorig jaar gedaald van zeven naar zes. Vanaf medio 2012 zijn er strengere normen van kracht, zoals vastgelegd in het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO): presentatoren die werkzaam zijn vanuit een bv vallen sindsdien ook onder het beloningskader.

Vorig jaar waren dat er twee, dit jaar is dat er één. Daarmee daalt het totaal aantal presentatoren boven de norm naar zeven. Het bedrag boven die norm wordt door de omroepverenigingen zelf betaald en niet gefinancierd vanuit belastinggeld.

Afbouw Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep:

 

 

 

 

 

Overzicht van presentatoren boven de BPPO-norm 2013 volgens opgave door de omroepen:

BNN
1 Presentator € 225.000
2 Presentator € 214.160
TROS
3 Presentator € 339.088
4 Presentator € 279.417
VARA
5 Presentator € 502.968
6 Presentator € 455.000
NTR/VARA
1 Presentator € 240.000 (werkzaam vanuit een BV)

Noot: De verslaglegging gaat over het jaar 2013, daarom staan de omroepen als zelfstandig en dus als niet-gefuseerd vermeld.

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen