Dinsdag 16 januari 2018

NPO schrapt 20 procent van de banen

De NPO gaat reorganiseren. Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep, lichtte de plannen maandag toe aan het personeel. Ondanks de forse bezuinigingen wil de NPO niet tornen aan de kwaliteit van de programmering: “Ten dienste van het publiek voeren wij de regie over de publieke omroep. Daarvoor zal de NPO focussen op zijn kerntaken: programmeren, distribueren en strategie. Zo zorgen wij dat de programma’s op de beste manier bij het publiek komen.”

Hagoort spreekt van een ingrijpende reorganisatie die niet alleen de NPO raakt, maar ook consequenties heeft voor de omroepen; ruim tachtig procent van het NPO-budget wordt immers besteed aan taken die de NPO voor de omroepen uitvoert. Bij de NPO wordt het aantal directies verkleind en worden stafafdelingen samengevoegd. Ook de ondersteunende en faciliterende diensten worden afgeslankt door ze uit te besteden of samen te voegen met diensten van de omroepen. In 2012 leidt dat tot een kleinere NPO.

De NPO brengt zijn innovatie- en internetactiviteiten onder binnen de resterende directies Audio, Video en Distributie. Hagoort: “Innovatie en internet blijven onverminderd onderdeel van ons primaire proces. Want alleen zo kunnen we inspelen op het veranderende mediagedrag.”

Eerder al werd bekend dat de Raad van Bestuur van de NPO wordt teruggebracht van drie naar twee personen en dat de omvang van de Raad van Toezicht krimpt van zeven naar vijf personen. Hagoort denkt met de reorganisatie twintig miljoen te kunnen besparen. Als de regeldruk vanuit de overheid afneemt en aangekondigde fusies tussen omroepen gerealiseerd zijn, zou dat kunnen stijgen naar 25 miljoen.

Hagoort verwacht dat het personeelsbestand van de centrale organisatie NPO – dat nu nog uit 372 fte’s bestaat – met twintig procent zal moeten krimpen, waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

Het definitieve bedrag dat de NPO zal gaan besparen hangt af van het onderzoek dat Boston Consultancy Group momenteel uitvoert in opdracht van de minister van OCW. De plannen voor de reorganisatie worden dit jaar verder uitgewerkt en komend jaar geïmplementeerd.

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat de publieke omroep in 2015 in totaal tweehonderd miljoen euro moet besparen, circa 25 procent van de huidige omroepbegroting. In 2013 vindt reeds een eerste besparing van vijftig miljoen euro plaats.

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen