Woensdag 17 januari 2018

NPO, SBS en RTL hoeven niet in OTT-abonnement

Steeds minder Nederlanders vinden het belangrijk dat de zenders van NPO, SBS en RTL beschikbaar zijn via een OTT-abonnement. Minder dan helft vindt dat deze zenders via een online tv-abonnement beschikbaar moeten zijn, willen zij overwegen het oude tv-abonnement op te zeggen.  Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Bij de NPO gaf in maart 48 procent van de respondenten aan dat minimaal deze zenders via OTT te zien moeten zijn, in september 2015 was dat nog 55 procent, volgens de metingen onder het Telecompaper Consumer Panel in maart 2016 en september 2015. Bij de laatst meting gaf 50 procent aan dat de zenders van RTL lineair op internet te bekijken moeten zijn, als voorwaarde voor het willen opzeggen van het tv-abonnement. In september 2015 was dat nog 57 procent. Bij de SBS-zenders is het percentage gedaald van 51 naar 43 procent.

Mannen geven vaker aan meer belang te hechten aan de zenders van de NPO dan vrouwen. 51 procent van de mannelijke respondenten wil het reguliere tv-abonnement pas opzeggen als deze zenders via internet beschikbaar zijn, bij de vrouwen is dat 44 procent. Ook sportzenders en buitenlandse zenders blijken bij mannen belangrijker dan bij vrouwen: 21 procent voor mannen bij sportzenders en 17 procent bij buitenlandse zenders, versus respectievelijk 10 procent en 12 procent van de vrouwen. Vrouwen vinden de kinderzenders belangrijker: 12 procent tegen 7 procent van de mannen.

Wat betreft de leeftijdssegmenten, hechten de groepen 20-39 vooral belang aan de zenders van RTL. 59 procent van de respondenten tussen de 20 en 29 jaar heeft aangegeven dat deze zenders eerst online te zien moeten zijn voordat reguliere tv wordt opgezegd. Bij de groep 30-39 jaar lag dat percentage op 58 procent. Het gemiddelde over alle groepen lag op 50 procent.

Bron: Telecompaper/Broadcast Magazine

Bericht delen