Woensdag 17 januari 2018

NPO maakt kosten programma's niet openbaar

Naar aanleiding van de uitspraken van staatssecretaris Sander Dekker in De Telegraaf van dinsdag heeft de NPO gereageerd. ‘Verantwoording over de inzet van middelen ziet de NPO als een vanzelfsprekendheid. Wij willen het publiek laten zien dat middelen effectief en efficiënt worden ingezet.

De staatssecretaris heeft de NPO al met de net in werking getreden nieuwe Mediawet een speciale opdracht gegeven.’

De NPO zal de volgende punten openbaar maken:
– Kosten per net en zender, zowel begroting als realisatie.
– Kosten per net en zender verdeeld naar domeinen (zoals nieuws, opinie, expressie en kennis), zowel begroting als realisatie.
– Kosten per net en zender verdeeld naar directe programmakosten categorieën, zowel begroting als realisatie.

De NPO laat weten geen kosten te rapporteren van afzonderlijke programmatitels. Kosteninformatie op titelniveau brengt naar het inzicht van de raad van bestuur de onafhankelijkheid van de publieke omroep in het geding. De NPO wil de in de Mediawet verankerde onafhankelijkheid bewaren.

De NPO meldt hierover aan Broadcast Magazine: ’We willen voorkomen dat er via discussies over de financiering van afzonderlijke titels inhoudelijke bemoeienis ontstaat over programma’s. De NPO moet in het maken van financiële en programmatische keuzes altijd onafhankelijk blijven ten aanzien van overheid en politiek. Op de rechtmatige inzet ziet het Commissariaat voor de Media toe. Het CvdM kan alle informatie opvragen voor het uitoefenen van deze taak, ook op titelniveau.’

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen