NPO legt sanctie op aan Ongehoord Nederland
donderdag 7 juli 2022

NPO legt sanctie op aan Ongehoord Nederland

De Raad van Bestuur van de NPO heeft na zorgvuldig beraad besloten om aan Ongehoord Nederland (ON!) een financiële sanctie op te leggen. Het bestuur is van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel door stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO. Het besluit is dinsdag schriftelijk aan de omroep bekendgemaakt.

De sanctie houdt in dat een bedrag ter hoogte van 2,5% van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022 wordt ingehouden. Het gaat dan om een bedrag van 93.442,43 euro. Dit bedrag zal overigens niet worden verrekend met het al vastgestelde budget voor 2022, maar met het nog vast te stellen budget voor het jaar 2023.

De financiële sanctie volgt op een uitgebreid onderzoek dit voorjaar door de Ombudsman van de publieke omroepen naar het journalistiek handelen van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. Ze deed dat na klachten van het publiek. Hieruit kwam naar voren dat de Journalistieke Code NPO stelselmatig is geschonden; de code waar alle omroepen – en dus ook ON! – zich aan hebben gecommitteerd.

Een belangrijke taak van de NPO is het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. Een belangrijk onderdeel van deze gezamenlijke mediaopdracht is dat het media-aanbod voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen. Wanneer een omroep de in de Journalistieke Code NPO vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel.

De bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie door de NPO is vastgelegd in artikel 2.154 van de Mediawet, voor het geval een omroep bindende besluiten niet naleeft, of zoals in dit geval onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking. De Raad van Bestuur heeft bij de vaststelling van de hoogte van de sanctie een aantal elementen meegewogen, zoals dat er voor het eerst een dergelijke sanctie wordt opgelegd, dat ON! nog een relatief nieuwe omroep is en dat de sanctie redelijkerwijs draagbaar moet zijn voor de omroep in kwestie.

De Raad van Bestuur verwacht nu van omroep Ongehoord Nederland dat het maatregelen zal nemen om de journalistieke code van de publieke omroep te respecteren en zodoende voldoende bereidheid zal tonen tot samenwerking binnen het publieke bestel. De NPO hoopt dat er dan in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn.

Bron: NPO/BM

Bericht delen