NPO hoopt op budget van 824 miljoen euro in 2021
vrijdag 18 september 2020

NPO hoopt op budget van 824 miljoen euro in 2021

De Nederlandse Publieke Omroep heeft voor volgend jaar een budgetaanvraag van 824 miljoen euro ingediend bij het ministerie van OCW, blijkt uit de inmiddels verschenen begroting.

De NPO vraagt van de politiek in de komende jaren vooral meer rust en zekerheid op het gebied van de financiën. ‘De afgelopen jaren was er te vaak onduidelijkheid over de hoogte van de vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de overheid en is er vanaf 2019 reeds jaarlijks structureel ca. 50 miljoen euro per jaar bespaard op de programma- en organisatiekosten van de publieke omroep.’

‘We zijn ook nog niet gerust over de financiële effecten van de plannen om de reclamemogelijkheden van de Ster sterk te beperken. Een passend niveau van structurele financiering is eens te meer van belang nu de mediawereld steeds meer wordt gedomineerd door kapitaalkrachtige, buitenlandse commerciële bedrijven voor wie echt Nederlands aanbod veelal niet interessant is.’

In 2021 is de NPO van plan om 668,7 miljoen euro uit te geven aan televisie. NPO 1 heeft met 351,8 miljoen euro veruit het hoogste budget. De NPO wil in 2021 85,1 miljoen euro aan haar radiostations besteden, waarbij voor NPO Radio 1 42,0 miljoen is begroot. De kosten van de online activiteiten van de NPO bedragen 35,8 miljoen euro.

De complete begroting 2021 van de NPO (92 pagina’s) is hier te vinden.

Bron: BM

Bericht delen