Dinsdag 16 januari 2018

NPO en filmproducenten sluiten overeenkomst

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft met de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de publieke omroep jaarlijks 18 Nederlandse speelfilms mee financiert.

De omroepen krijgen het recht de films uit te zenden. Het is voor het eerst dat in een standaard productieovereenkomst afspraken zijn gemaakt over inhoudelijke betrokkenheid van de omroepen, leveringsvoorwaarden en verdeling van rechten. Voorheen werd voor elke productie met elke omroep apart onderhandeld.

In totaal is er jaarlijks ruim € 10 miljoen gemoeid met de overeenkomst. De afspraken gelden in elk geval tot 1 juli 2013. Op dat moment wordt bekeken of de afspraken moeten worden herzien in het licht van de bezuinigingen die de overheid wil doorvoeren bij de publieke omroep.

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen