Woensdag 17 januari 2018

NOS publiceert boek over nieuwsgebruik

Vandaag verschijnt bij Boom Uitgevers Nieuwsbehoeften, een boek van de NOS over nieuwsgebruik. De NOS stelt hierin dat het publiek een centrale rol verdient in de journalistiek. Het is niet genoeg om alleen in journalistieke selectie, taal en toon aan te sluiten bij de doelgroep. Nieuwsmedia moeten hun publiek beter snappen om hen te bereiken.

 

Cruciaal hierbij zijn de dieperliggende motivaties die mensen hebben om nieuws te consumeren. Het NOS nieuwsbehoeftemodel biedt inzicht in deze motivaties. Het is een nieuw segmentatiemodel met vier verschillende basisbehoeften. Het model wordt niet alleen door de NOS gebruikt maar ook bij het Europese samenwerkingsverband van publieke omroepen (de EBU).

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke rol nieuws speelt in het leven van mensen. Het segmentatiemodel dat in Nieuwsbehoeften wordt uitgelegd laat zien dat er vier hoofdbehoeften zijn met specifieke kenmerken en unieke gebruikscontexten. Voor iedere behoefte zijn er ideale nieuws formats – bestaand en nog niet bestaand. Daarmee geeft Nieuwsbehoeften veel kansen om het publiek in de toekomst nog beter te bedienen.

Het boek illustreert dat de journalist van de toekomst meer dan ooit oog heeft voor het publiek. Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff zegt in het voorwoord: “Denken in nieuwsbehoeften staat niet voor het klakkeloos volgen van de wil van de kijker, maar voor het in vorm en aanpak beter dan vroeger aansluiten bij de wereld van de kijker met die onderwerpen die een redactie kiest omdat ze relevant zijn voor de doelgroep of een deel van de doelgroep.Dit boek illustreert dat we als NOS altijd zullen blijven meebewegen met onze tijd en dat we transparant willen zijn over ons journalistiek denken en onze keuzes. Het is een boek voor iedereen die werkt in de media, voor iedereen die wil werken in de media en voor iedereen die de media bestudeert en analyseert.”

Bron: Boom/Broadcast Magazine

Bericht delen