Woensdag 17 januari 2018

Nieuwsbedrijven zetten aanval in op publieke omroep

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, presenteerde maandag het interactieve jaarverslag over 2016. Met de oprukkende digitalisering voelen de nieuwsmedia steeds harder de concurrentie van publiek bekostigde omroepen.

“We zitten in een snel veranderende markt”, zegt voorzitter Frits Campagne van NDP Nieuwsmedia in een toelichting op het jaarverslag. “Dan wil je niet een ongelijke strijd leveren. Een verzoek om een eerlijker speelveld lijkt me wel zo redelijk.”

“Online kom je elkaar tegen en doe je min of meer hetzelfde”, analyseert Campagne. Volgens de brancheorganisatie gaan bijvoorbeeld NOS Nieuws en Nieuwsuur een stap te ver omdat zij audiovisuele producties omzetten in geschreven artikelen die zijn verrijkt met video.

In het verleden is regelmatig geklaagd over de vermeende marktverstorende werking van activiteiten van de publieke omroep. De Autoriteit Consument & Markt beoordeelt al of nieuwe producten van de met belastinggeld gefinancierde omroepen gevolgen hebben voor de marktpositie van de commerciële partijen.

Bron: FD/Villamedia/BM

Bericht delen