Nieuwe subsidieregeling lokale omroepen vanaf nu open
dinsdag 19 november 2019

Nieuwe subsidieregeling lokale omroepen vanaf nu open

Vanaf 19 november kunnen lokale publieke omroepen een aanvraag indienen voor subsidie in het kader van journalistieke professionalisering.

De nieuwe subsidieregeling Pilot Journalistieke Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wordt uitgevoerd in de vorm van een pilot en staat open voor lokale publieke omroepen die – al dan niet in een samenwerkingsverband met andere lokale omroepen – serieuze plannen hebben om zich als journalistieke organisatie verder te ontwikkelen.

Voor deze pilot is er 2,85 miljoen euro per jaar aan subsidie beschikbaar. In twee pilotjaren wordt gekeken of lokale omroepen in staat zijn binnen hun verzorgingsgebied fundamenteel bij te dragen aan de nieuws- en informatievoorziening, en zo ja, onder welke omstandigheden en op basis van welke financiering dit kan gebeuren.

De pilot is een rechtstreeks gevolg van het Voorstel Pilot Streekomroepen dat de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) in maart 2018 naar de verantwoordelijk minister en de Tweede Kamer stuurde. Uitgangspunt daarbij was dat lokale omroepen een billijke vergoeding krijgen om daarmee een goede en relevante lokale publieke nieuwsvoorziening te verzorgen in alle delen van Nederland.

In juni 2019 zegde de minister middelen toe voor de uitvoering van een pilot, waarbij het doel is om vast te stellen in hoeverre lokale omroepen dankzij extra middelen in staat zijn journalistieke professionalisering te realiseren.

Meer informatie is hier te vinden.

Bron: SVDJ/BM

Bericht delen