Dinsdag 16 januari 2018

Nieuwe regeling reclame bij liefdadigheidsacties

Op 15 oktober treedt een nieuwe, door het Commissariaat voor de Media opgestelde ‘Regeling liefdadigheidsacties’ in werking. De regeling geeft aan onder welke omstandigheden vermijdbare uitingen (zoals het noemen van bedrijfsnamen) in het kader van liefdadigheidsacties toelaatbaar zijn.

Met deze regeling kunnen publieke media-instellingen zelf bepalen of een voorgenomen actie is toegestaan. Zij hoeven acties dus niet, zoals voorheen het geval was, voorafgaand ter beoordeling aan het Commissariaat voor te leggen. De Regeling liefdadigheidsacties komt in de plaats van de Beleidsregels ontheffingen liefdadigheidsacties.

Het Commissariaat controleert achteraf of de regels zijn nageleefd.

Bron: Commissariaat voor de Media /Broadcast Magazine

Bericht delen