Article header image

Nieuwe CAO publieke omroep bijna rond

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het personeel van de publieke omroep, met een looptijd van twee jaar. De CAO eindigt op 31 december 2012.

Met ingang van 1 januari dit jaar krijgen de medewerkers met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1 procent. Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen afgesproken. Een uitkering van 0,5 procent (oktober 2011) en van 1,5 procent (1 januari 2012).

Verder zal tot en met december 2014 jaarlijks 250.000 euro worden overgeheveld uit het budget voor stage- en werkervaringsplaatsen, om te worden gebruikt voor pensioenreparatie voor werknemers die hun baan verliezen als gevolg van de bezuinigingen die het kabinet oplegt.

Het geld is alleen bedoeld voor schrijnende gevallen: mensen die zes maanden na hun ontslag nog geen ander passend werk hebben gevonden en onevenredig in hun pensioenopbouw worden getroffen. Een paritaire commissie zal zich over individuele gevallen buigen. Ook zal een paritaire werkgroep kijken naar beleid en instrumenten in het kader van sociale innovatie en employability. De vakorganisaties zullen het onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen.

Bron: Spreek’buis

Bericht delen