Dinsdag 16 januari 2018

Nieuw bestuur voor Buma/Stemra

De leden van Buma/Stemra hebben tijdens een extra Algemene Ledenvergadering in Bunnik een nieuw bestuur en een ledenraad gekozen. Het bestuur is van 24 bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter teruggebracht naar 12 bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Voor het eerst sinds het bestaan van Buma/Stemra heeft de organisatie nu ook een ledenraad. Deze bestaat uit 12 leden, en zij kiest een voorzitter uit haar midden.

 

De verkiezingen zijn onderdeel van het proces van bestuurlijke vernieuwing waar Buma/Stemra in zit. Het afgelopen jaar zijn er binnen Buma/Stemra grote stappen gezet naar een nieuwe bestuursstructuur, meer transparantie en meer mogelijkheden voor participatie van de leden.

Het nieuwe bestuur zal zich concentreren op de grote lijnen en zal belangen overstijgend besturen. De ledenraad is een adviesorgaan voor het bestuur waar onderwerpen voor het bestuur voorbereid worden. De ledenraad is hierdoor de schakel tussen het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

Buma/Stemra-bestuursvoorzitter Leo de Wit is tevreden over de stap die nu gezet is: “Ik ben blij dat de Algemene Ledenvergadering een goede mix heeft gevonden van bestuurservaring en verjonging van het bestuur. Ook de ledenraad laat diezelfde verbinding zien en staat met beide benen in de muzikale en technologische ontwikkeling van onze muziekindustrie.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei gingen de leden in grote meerderheid akkoord met de nieuwe bestuursstructuur waar deze verkiezingen een gevolg van zijn. In 2014 zal door middel van een externe audit worden bekeken of de bestuurlijke vernieuwing tot de gewenste resultaten heeft geleid.

Het bestuur, respectievelijk de ledenraad bestaat uit de volgende leden:

Bestuur

Leo de Wit (voorzitter), Arriën Molema, Pieter Perquin, Henk Westbroek, Paul van Brugge, Loek Dikker, Rens Machielse, Jeff Hamburg, Martijn Schimmer, André de Raaff, Raymond van Vliet, Niels Walboomers, Bèr Deuss

Ledenraad

Marcin Felis, Hans Kosterman, Ad van Dongen, Beatrice van der Poel, Hans Everling, Ward Henselmans, Maarten van Norden, Gé Reinders, Mark Bremer, Brian Dessaur, Ronald Visser, Jan Tiemersma

Bron: Buma/Stemra

Bericht delen