Dinsdag 16 januari 2018

Nederlandse speelfilm heeft grotere potentie

De Nederlandse filmproductiesector kan zijn marktpositie op afzienbare termijn uitbreiden met 1,5 miljoen filmconsumenten die nu nog niet betalen voor Nederlandse films, maar die dat wel zouden willen.

Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van dat nieuwe publiek is de productie van een breder aanbod van genres en type films – voor een groot publiek, crossover en arthouse – en een groter productievolume dan nu het geval is. Daarmee zou de Nederlandse filmproductie beter kunnen inspelen op de wensen van de verschillende publieksgroepen.

Ook de frequentie van het bioscoop- en filmtheaterbezoek aan Nederlandse films kan worden verhoogd. Dat kan onder meer worden gestimuleerd door een betere spreiding door het jaar van de uitbreng van nieuwe Nederlandse films. Het publiek krijgt dan de gelegenheid het hele jaar door uit een breed scala van Nederlandse films te kiezen.

Dit zijn enkele conclusies en aanbevelingen een onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Filmonderzoek en Paul Verstraeten/Filmtest, in opdracht van EYE Film Instituut Nederland, de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). De resultaten van het onderzoek zijn dinsdagmiddag 1 oktober in Utrecht gepresenteerd op het Nederlands Film Festival.

De aanbevelingen van het publieksonderzoek sluiten aan bij het eerder gepresenteerde onderzoek Economic contribution of the Dutch film and audio-visual industry van onderzoeksinstituut Oxford Economics, dat een actief stimuleringsbeleid bepleit van de Nederlandse overheid in de vorm van een fiscale of economische maatregel.

Het publieksonderzoek laat verder zien dat het belang van Nederlandse films groot is. De helft van de volwassen Nederlanders kijkt graag naar Nederlandse films en bijna elke volwassen Nederlander (94%) ziet ook daadwerkelijk Nederlandse films. De grootste groep (81%) doet dit via de gratis tv-zenders en meer dan de helft (53%) van de Nederlanders betaalt ook voor Nederlandse films in de bioscoop, het filmtheater of om die thuis te zien.

In vergelijking met tien jaar geleden spreekt de Nederlandse filmproductie tegenwoordig bredere groepen aan. Dat blijkt onder meer uit de toegenomen waardering: 60% van de Nederlanders vindt Nederlandse films beter geworden. Vooral onder jongeren (16-23 jaar) is de waardering in tien jaar sterk toegenomen.

Bron: Filmonderzoek.nl

Bericht delen