Article header image

Nederlandse filmindustrie onder grote druk

De Nederlandse filmindustrie is een economisch waardevolle industrie. Dat blijkt uit het zondag gepresenteerde onderzoek ‘Economische kerngegevens Nederlandse film’ dat door SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd. De Nederlandse filmindustrie staat echter onder grote druk.

De sterke resultaten en groeipotentie van de sector worden teniet gedaan, wanneer er geen maatregelen komen om het productievolume op peil te houden en daarmee de sterke positie van de Nederlandse film vast te houden.

De bezuinigingen bij onder andere het Nederlands Filmfonds en de publieke omroep zullen vanaf 2013 een groot gat slaan in de Nederlandse filmproductie. Alleen al door het snijden in het budget van het Nederlands Filmfonds zal het productievolume in 2013 met één derde dalen. Doordat Nederland in tegenstelling tot ons omringende landen geen gericht industriebeleid kent, trekt talent weg uit Nederland, gaan bedrijven failliet en gaat werkgelegenheid en professionele kennis verloren.

Om het tij te keren roept de filmindustrie de overheid op tot gericht industriebeleid om een gelijk speelveld met het buitenland te bereiken. In België heeft de tax shelter bewezen zeer succesvol te zijn. Maatregelen om investeringen aan te trekken met bestedingsverplichting in Nederland zijn noodzakelijk om het productievolume en de infrastructuur te versterken.

Het onderzoek ‘Economische kerngegevens Nederlandse film’ is uitgevoerd in opdracht van Filmproducenten Nederland, Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en het Nederlands Filmfonds.

Bron: NFF

Bericht delen