Dinsdag 16 januari 2018

Nederland krijgt tv-kanaal voor boeren

In het brede aanbod van tv-zenders ontbrak tot dusver de agrarische sector. Maar daar komt vanaf september verandering in met de komst van Farm & Food TV Channel. Op 1 september begint de zender via internet, maar later ook op televisie.

Gesprekken over een 24 uurs uitzending ‘zijn in een vergevorderd stadium’, zegt producent Aleid Smid van ASTC Media.

Het initiatief voor de zender komt van ASTC en Trend Office Bakas, ondersteund door CRV en LTO Noord. Het Commissariaat voor de Media heeft dit voorjaar een uitzendlicentie verstrekt aan het kanaal.

Vanaf september zijn onder meer nieuws- en actualiteitenprogramma’s, debatten, docusoaps, portretten over boeren en tuinders en reportages en documentaires over voedselproductie en voedselvraagstukken te zien.

De commerciële zender richt zich op boeren, tuinders en overige professionals in de agro- en foodketen en consumenten met een bijzondere interesse in voedselvraagstukken. “Onze programma’s belichten informatief en onderhoudend de thema’s waar boeren en tuinders dagelijks mee te maken hebben. We beogen boeren en burgers weer dichter bij elkaar te brengen”, aldus Smid.

Smid constateert dat het agrarische perspectief vaak onderbelicht blijft in reguliere consumentenmedia. “De agrarische sector herkent zichzelf vaak onvoldoende in berichtgeving en het beeld dat over de branche wordt geschetst.”

Bron: ASTC/NieuweOogst.nl/Broadcast Magazine

Bericht delen