dinsdag 16 januari 2018

Minister wil snel wijziging Mediawet

Het is van belang dat de Tweede Kamer zich na de zomer snel buigt over een wijziging van de Mediawet, waarmee wordt vastgelegd dat de publieke omroepen gaan fuseren. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt maandag in een brief aan de Kamer.

Van Bijsterveldt: ‘In het regeerakkoord van het nu demissionaire kabinet Rutte is een omvangrijke bezuiniging op de landelijke publieke omroep afgesproken. Een recent onderzoek naar besparingsmogelijkheden bij de publieke omroep, liet zien dat een omvangrijke bezuiniging met behoud van de kwaliteit van de publieke programmering, alleen mogelijk is als omroepverenigingen zouden fuseren.

Door deze bundeling van omroepverenigingen wordt de landelijke publieke omroep in staat gesteld om efficiënt en effectief te opereren. Ik heb de publieke omroep vervolgens gevraagd om zelf een voorstel te doen voor hergroepering van het bestaande aantal spelers tot maximaal zes erkenninghouders. Bij brief van 16 november 2011 ontving ik een dergelijk voorstel van de raad van bestuur van de NPO en het College van Omroepen.

Hierin gaan respectievelijk de AVRO en de TROS, BNN en de VARA, de KRO en de NCRV samen in drie nieuwe omroeporganisaties. De omroepverenigingen EO, MAX en VPRO blijven zelfstandige omroeporganisaties. In de mediabegrotingsbrief 20121 heb ik laten weten met het voorstel akkoord te gaan. Inmiddels heb ik ook op 31 maart 2012 het meerjarenplan van de NPO ontvangen en heeft de NPO op 15 april 2012 de aanvraag voor frictiekosten van de omroepverenigingen voor 2012 aan mij verstuurd.

Ik heb daardoor nu een goed beeld van de fusie- en bezuinigingsbeweging die in Hilversum is ingezet. Er is voldoende basis voor een definitieve keuze voor het wettelijke faciliteren van het voorstel van de raad van bestuur en het College van Omroepen. Het wetsvoorstel is inmiddels aan de Raad van State toegezonden voor advies. De verwachting is dat het wetsvoorstel na de zomer bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

Met de NPO en het College van Omroepen ben ik het eens dat het van groot belang is dat dit wetsvoorstel voortvarend door de Tweede Kamer in behandeling kan worden genomen. Nu het wetsvoorstel ter verlaging van de rijksmediabijdrage is aangenomen door de Eerste Kamer, is de bezuiniging op de publieke omroep immers een feit.

Het inboeken van deze bezuiniging betekent dat de publieke omroep linksom of rechtsom moet besparen. Onder de huidige regelgeving is het voor omroepverenigingen niet mogelijk te fuseren; de erkenningprocedure staat dit in de weg en de bestaande financierings-systematiek bestraft dit hard, doordat fuserende omroepen niet alleen een vaste voet verliezen, maar ook de financiering voor alle leden boven de 400.000. Wordt dit wetsvoorstel niet of niet tijdig in behandeling genomen, dan kunnen omroepen niet fuseren, en kan de besparing niet gehaald worden via een efficiëntere inrichting en werking van de organisatie. Dit zal ten koste gaan van de publieke programmering, en zo uiteindelijk van de Nederlandse kijker en luisteraar.’

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen