Dinsdag 16 januari 2018

Minister wil één mediafonds

Minister Van Bijsterveldt (media, CDA) stevent af op een fusie tussen het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Tot verrassing van de beide fondsen heeft de minister het eerder aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking omgezet in een adviesaanvraag bij de Raad van Cultuur, gericht op de vorming van één nieuw fonds, dat eind dit jaar verwacht wordt. Dit heeft Villamedia gemeld.

Directeur René van Zanten van het Stimuleringsfonds voor de Pers (dat met een budget van 2,3 miljoen relatief klein is ten opzichte van het Mediafonds) ziet weinig in de plannen, maar Hans Maarten van den Brink, directeur van het Mediafonds, is minder afhoudend. “Het Mediafonds is inderdaad gefocust op cultureel hoogwaardige producties en op de elektronische media, niet op de drukpers. Maar onze internetprojecten en zeker onze documentaires vertonen natuurlijk wel raakvlakken met de journalistiek.”

De fondsen verwachten dat de Raad voor Cultuur in november zal aankloppen voor commentaar op het advies. De aanvang van de fusiebesprekingen wordt niet eerder verwacht dan begin volgend jaar. De nieuwe structuur zal uiteindelijk in de nieuwe Mediawet worden opgenomen.

Bron: Villamedia/Broadcast Magazine

Bericht delen