Article header image

'Minister vergeet moslims'

De kleine levensbeschouwelijke omroepen hebben de minister van OCW en de Vaste Commissie voor OCW donderdag een brief gestuurd. Evenals RKK, die eerder een brief stuurde, stellen zij dat zij onevenredig worden benadeeld wanneer de bezuinigingsplannen, die in de brief van Marja van Bijsterveldt staan, worden uitgevoerd. Die plannen gaan uit van een besparing van dertien miljoen, terwijl de Boston Consulting Group heeft uitgerekend dat een besparing van zes miljoen reëel is.

Zij wijzen er bovendien op dat de minister de moslims in Nederland vergeten is. Die hebben momenteel geen zendtijd, omdat het Commissariaat voor de Media heeft vastgesteld dat geen van de kandidaten representatief was voor de islam in Nederland, toen vorig jaar de concessies tot eind 2015 werden verleend.

In de brief van de minister staat dat vanaf 2016 ‘uitsluitend de 2.42 omroepen die in de thans lopende periode een plaats in het bestel hebben verworven het recht houden op het continueren van hun activiteiten’. Dit zou betekenen dat er in de komende jaren (tot eind 2020) geen plaats is voor een zendgemachtigde die het islamitische volksdeel binnen de publieke omroep vertegenwoordigt.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen