Article header image

'Mediasector verankeren in het Gooi'

De mediasector blijft belangrijk voor de Gooi- en Vechtstreek. Maar Hilversum zou er goed aan doen het cluster beter te verankeren in de regionale economie. Voor de toekomst kan het best worden ingezet op een combinatie van ICT en content, aldus de Cross Media Monitor Gooi- en Vechtstreek 2010. De totale economie van de Gooi- en Vechtstreek is sinds 1995 met gemiddeld 1,3 procent per jaar gegroeid.

De laatste jaren, vanaf 2004, is er sprake van een lichte krimp van gemiddeld 0,3 procent, verwacht wordt dat dit de komende tijd zal aanhouden. Al met al is de economische groei bescheiden te noemen in vergelijking met de gehele Metropool Regio Amsterdam (waar de Gooi- en Vechtstreek onderdeel is).

De groei van de creatieve industrie en ICT in de Gooi- en Vechtstreek blijft ook achter bij het gemiddelde van deze sectoren in Nederland. In de periode 2007-2009 is er sprake van een krimp met 0,6 en 2,1 procent. De afgelopen jaren is er vooral werkgelegenheid verdwenen bij de bedrijfstakken radio en televisie en vervaardiging van ICT hardware. Toegespitst op Hilversum, waar 70 procent van alle banen in de creatieve industrie en ICT in de regio zit, is te zien, dat vooral de grotere mediabedrijven arbeidsplaatsen hebben ingeleverd. Kleine bedrijven vertonen wel groei.

Toch blijven de creatieve industrie en ICT van groot belang voor Hilversum en de rest van de regio. In de Gooi- en Vechtstreek zijn bijvoorbeeld ruim 20.000 banen in deze sectoren te vinden, 17,8 procent van de totale werkgelegenheid.

Bron: Immovator

Bericht delen