Article header image

Mediabestedingen stijgen met 1,9%

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in 2014 gestegen met 1,9% tot € 4,63 miljard. Dat betekent een stijging van € 85 miljoen. Op print en sponsoring na zagen alle mediumtypen de inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte toenemen. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2014 van Nielsen.

De toename van de mediabestedingen was in 2014 het grootst bij internet. Voor het eerst sinds 2011 was die groei weer double diget (11,3%). Ook televisie kende een goed jaar, met name de eerste helft was sterk. De tweede helft was duidelijk minder maar per saldo bedroeg de groei 3,2%. Dat was mede te danken aan de grote sportevenementen en de uitstekende prestaties van Oranje op het WK Voetbal. Het positieve resultaat van deze mediumtypen droeg in grote mate bij aan de groei van de totale markt. Gezamenlijk zijn ze goed voor iets meer dan de helft van de totale netto mediabestedingen.

Het voorzichtige economische herstel in 2014 leidde direct tot herstel van de netto mediabestedingen. In 2013 was er onder slechtere economische omstandigheden nog sprake van een krimp van de netto mediabestedingen van 3,4%. Waar internet vorig jaar nog zorgde voor een rem op de daling van de totale netto mediabestedingen, zorgde printmedia nu voor een rem op de groei. Zonder gedrukte media zou er sprake zijn geweest van een toename van meer dan 5%. De tweedeling tussen print en non-printmedia is al sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 zichtbaar. Waar non-print herstel vertoont, blijven de printmedia rode cijfers schrijven.

Bron: Nielsen/Broadcast Magazine

Bericht delen