Article header image

Media Matters: accelerator voor startups

iMMovator begint met een bèta-versie van een acceleratorprogramma voor media gerelateerde startups. Doel van Media Matters is om startups die in de tweede fase van hun groei zitten een versnelling te laten doormaken met behulp van mediaorganisaties, dienstverleners en kennisinstellingen.

De focus van de accelerator ligt op het kruisvlak van Media en ICT en richt zich op de vraag hoe en waar mediacontent qua inhoud, moment en platform voor de gebruiker de meeste relevantie heeft. Vanuit de gedachte dat startups in zowel hun eerste als tweede fase een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie in de media heeft iMMovator in 2015 een startupwedstrijd georganiseerd. Dat heeft een aantal startups opgeleverd die zich in en rond het Media Park in Hilversum hebben gevestigd. In 2016 willen de partijen dit graag uitbouwen tot een volwaardig accelerator-programma dat de verbindende schakel vormt tussen bestaande mediabedrijven en scale-ups; start-ups in de tweede fase van hun groei.

Deze scale-ups krijgen toegang tot nationale en internationale mediaspelers, kapitaal en het netwerk; de bestaande bedrijven krijgen op hun beurt toegang tot talent, ideeën en nieuwe technologieën en diensten. Zowel scale-ups als bestaande bedrijven zijn daardoor beter in staat te groeien, omdat de accelerator beide partijen ontzorgt door de juiste verbindingen te leggen. Bovendien krijgt de lokale en regionale bedrijvigheid een belangrijke impuls.

De media-accelerator richt zich daarbij op de urgente vraag waar uitgevers, omroepen en andere content providers mee worstelen: Hoe krijg je mediacontent daar, waar het qua inhoud, moment en platform voor de gebruiker de meeste relevantie heeft en hoe verdien je daar geld mee? Daarbij valt te denken aan nieuwe advertentiemodellen, nieuwe (journalistieke, video) formats, nieuwe distributiemodellen, en dergelijke.

Het programma heeft in 2016 het karakter van een pilot om te onderzoeken op welke manier het programma de meeste toegevoegde waarde heeft voor de scale-ups en de mediabedrijven. Ook wordt onderzoek gedaan naar het businessmodel, de organisatievorm en de financieringswijze. Als de resultaten van de pilot positief zijn, begint in 2017 met het volwaardige programma. De pilot wordt mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Het project wordt getrokken door Rick van Dijk, projectleider bij iMMovator Cross Media Network en tot voor kort operationeel directeur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. “Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier bij het Stimuleringsfonds gewerkt, maar wil verder groeien in kennis en vaardigheden. Dat kan bij iMMovator en specifiek bij het acceleratorprogramma. De afgelopen jaren heb ik me bij het Fonds veel met innovatie en startups beziggehouden en ik krijg nu de kans om op de opgedane kennis voort te bouwen op het Media Park. Het werken met jonge, enthousiaste mensen is inspirerend en als ik ook maar iets kan bijdragen aan hun succes, dan geeft dat erg veel voldoening.”

Bron: iMMovator/Broadcast Magazine

Bericht delen