Woensdag 17 januari 2018

Media Groep Limburg verkoopt aandelen L1

Uitgeverij Media Groep Limburg verkoopt haar aandelen in L1 terug aan de omroep. L1 wordt hierdoor weer volledig een publieke omroep. MGL, de uitgever van de Limburgse kranten, had sinds de oprichting van L1 in 1999 45 procent van de aandelen van de televisietak en 40 procent van de radio-afdeling.

Ook milieu- en afvalbedrijf Attero doet zijn tien procent aandelen in de omroep van de hand. Attero is voortgekomen uit Essent, dat destijds als kabelbedrijf bij de oprichting van L1 was betrokken. L1 betaalt MGL en Attero samen 2,4 miljoen euro voor de aandelen. De transactie is nodig vanwege de oprichting van de RPO, de nieuwe overkoepelende organisatie van de Nederlandse regionale omroepen. Die moeten allemaal 100 procent publiek zijn. L1 was als enige regionale omroep een publiek-private samenwerking.

Volgens de directie van L1 heeft de wijziging geen gevolgen voor de programmering, en ook niet voor 1Limburg. Dat is de gezamenlijke website van L1 en de Limburgse kranten. L1 bracht donderdag zijn jaarverslag over 2015 uit. De omroep kwam uit op een verlies van 600.000 euro. Dat werd veroorzaakt door het opzij zetten van geld voor de reorganisatie die volgend jaar op stapel staat.

Bron: 1Limburg/Broadcast Magazine

Bericht delen